ร่วมงานกับเรา

บริษัท ทิพย์ธนาพร จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 จุดมุ่งหมายของบริษัทฯ เพื่อเป็นผู้แทนนำเข้า จัดจำหน่าย และ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home and Kitchen Applilances) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก (Small Domestic Appliances) และ แบบครบวงจร ขนาดใหญ่ (Major Kitchen Appliances) และเป็นตัวแทนจำหน่าย 7 แบรนด์แนวหน้าของโลก