ตรวจสอบการรับประกันสินค้า

หมายเลขลงทะเบียน : 00-00000-0000

แบรนด์ : XXXXXXXXXXXXX

ชื่อรุ่น : XXXXXXXXXXXXX

หมายเลขเครื่อง : 00-00000-0000

วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ : 12-02-2519

ชื่อ-นามสกุล : Mr.Jaidee Meemark

การชำระเงิน : Cash

เพศ : Female / วันเกิด : 10-06-2563

ที่อยู่ : Ultimate Digital Service 300/4 Premium Place, Nawamin, Bangkok 10240

อีเมล์ : 089-000-0000

เบอร์มือถือ : 089-000-0000

สถานที่ซื้อ : Ultimate Digital Shop

ชื่อพนักงานขาย : 00-00000-0000